Bejegening

 

 

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke onze instelling werkt.

 

  • Wij leggen voorafgaand aan uw behandeling onze werkwijze aan u uit. Maak het bespreekbaar als iets u niet duidelijk is, als u iets anders verwacht of bezwaren heeft tegen de behandeling. Wij overleggen graag met u.

  • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en / of vormen van behandeling bezwaar bestaat, verzoeken wij u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelend zorgprofessional kan oordelen of u behandeld kan worden.

  • Als u er bezwaar tegen heeft om door een bepaalde zorgprofessional behandeld te worden, verzoeken wij u dit voor het eerste consult aan te geven.

  • Wij bieden studenten fysiotherapie stageplaatsen. Een stagiaire zal zich altijd als zodanig aan u voorstellen. Het kan voorkomen dat uw zorgprofessional aan u voorstelt of een stagiaire u zelfstandig of samen met de zorgprofessional mag behandelen. U bent hierin vrij in het maken van uw keuze.

  • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met u en de zorgprofessional een andere zorgprofessional worden ingezet, of de behandeling beëindigd worden.

  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de instelling kenbaar maken.

Leijenseweg 115e  |  3721 BC Bilthoven  

  • Blogger - Black Circle
  • Twitter Classic
  • Instagram Social Icon

​© 2019 Veerkracht Zorg