De multidisciplinaire aanpak

Als klachten lang aanhouden en het voelt alsof deze uw leven gaan beheersen, dan kan u in een neerwaartse spiraal terecht komen.  Wat is er aan de hand en wat is er nodig om deze situatie te verbeteren? 

 

Veerkracht Zorg geeft u inzicht in deze problematiek. De eerste stap in dat proces bestaat uit inventarisatie en diagnostiek.  Wij zoeken uit of er fysiologische schade aanwezig is, maar ook op psychologisch en sociaal vlak is het nodig om alles op een rij te zetten. Wij noemen dit de biopsychosociale aanpak. Een manier van werken waarbij meerdere disciplines betrokken zijn bij uw herstel. De volgende punten komen in de inventarisatie aan bod: fysieke gesteldheid, gedachten en emoties, leefstijl en voeding.

 

Na inventarisatie en diagnostiek stellen wij een plan van aanpak  op, waarbij de gevonden en behandelbare aspecten aan bod komen. Daarbij is het van belang dat u als client een antwoord krijgt op de volgende vragen: 

 • Wat gebeurt er in mijn lichaam?

 • Op welke manieren kan mijn probleem aangepakt worden?

 • Wat is mijn eigen bijdrage?

 • Wat is de rol van de zorgprofessional(s) van Veerkracht Zorg?

 • Is er een onderliggend probleem, dat eerst opgelost moet worden?

 

Het begrijpen van de problematiek verandert de manier waarop u hierover denkt, het vermindert de dreiging en biedt nieuwe mogelijkheden.

 

In ons behandeltraject helpen de volgende zorgprofessionals u op weg:

 • sportarts

 • fysiotherapeut en psychomotorisch therapeut

 • psycholoog en psychiater

 • beeldend therapeut 

 • diëtist

                            

Leijenseweg 115e  |  3721 BC Bilthoven  

 • Blogger - Black Circle
 • Twitter Classic
 • Instagram Social Icon

​© 2019 Veerkracht Zorg