Disclaimer

 

De website van Veerkracht-zorg.nl is bedoeld voor cliënten, zorgprofessionals en verwijzers. Wij richten ons op cliënten bij wie psychische en fysieke klachten elkaar versterken waardoor herstel belemmerd wordt.

 

De informatie
De informatie op de website is gebaseerd op huidige inzichten en kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Veerkracht Zorg neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maakt gebruik van bronnen die zij betrouwbaar acht.  Veerkracht Zorg kan geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

 

Informatie van derden
Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Die informatie is niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.

De interactieve onderdelen van deze website worden beheerd door Veerkracht Zorg. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uw bezoek aan deze website en de gegevens die u hierbij verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van de privacy en de overige regels van het Nederlands recht.
Deze website is voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.

Leijenseweg 115e  |  3721 BC Bilthoven  

  • Blogger - Black Circle
  • Twitter Classic
  • Instagram Social Icon

​© 2019 Veerkracht Zorg