Veel gestelde vragen

 

Wij hebben hier enkele veel voorkomende vragen op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u contact met ons opnemen.

01

Hoe kan ik mij bij Veerkracht Zorg aanmelden ?

U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 030-2541214 of 06-19738080, via e-mail of via ons  contactformulier.

 

02

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig ?

Veerkracht Zorg is een tweedelijns instelling. Het is belangrijk dat u een juiste verwijzing heeft. Voor het door de zorgverzekeraar vergoede behandeltraject hebben wij een schriftelijke verwijzing van een huisarts nodig. Dit kan ook een bedrijfsarts of specialist zijn.  Wij hebben een standaard verwijzing ter beschikking.

03

Hoe snel kan ik een afspraak maken ?

Veerkracht Zorg helpt u graag zo snel mogelijk. Wij hanteren de wachtlijst die u op onze website kunt vinden. We kunnen het behandeltraject opstarten als wij in het bezit zijn van een verwijzing van uw huisarts en u zich heeft kunnen legitimeren.

04

Wordt mijn behandeling vergoed?

Uw zorgverzekeraar vergoedt uw behandeling vanuit de basisverzekering. Heeft uw verzekeraar geen contract met Veerkracht Zorg? Dan is het mogelijk dat slechts een deel van het tarief wordt vergoed. Indien deze vergoeding lager is dan 70% van de originele factuur, vragen wij van u een eigen bijdrage tot deze 70%.

05

Wat is een akte van cessie ?

Een akte van cessie is een overeenkomst die er voor zorgt dat u de kosten van het behandeltraject niet hoeft voor te schieten. Uw zorgverzekeraar kan op basis van deze akte de factuur rechtstreeks  aan Veerkracht Zorg betalen.

06

Welke polis is het meest geschikt voor vergoeding behandeling?

Elke polis die tweedelijns en gespecialiseerde GGZ volledig vergoedt en die geen onderscheid maakt tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Wij adviseren een restitutie polis.

07

08

Mijn zorgverzekeraar geeft andere informatie over de vergoeding.

De twee volgende punten kunnen tot verwarring leiden bij terugkoppeling door u met de zorgverzekeraar:

  • Ze geven informatie over de beperkte vergoeding van de eerstelijnspsychologie. Die is voor ons niet van toepassing; wij werken middels tweedelijnszorg en Gespecialiseerde GGZ en declareren op basis van een DBC.

  • Als wij met de zorgverzekeraar geen contract hebben, vermeldt een medewerker ten onrechte dat uw behandeling bij ons niet vergoed wordt

Als ik een afspraak te laat afzeg, moet ik dan kosten betalen?

Bent u verhinderd voor een geplande afspraak, dan dient u ons dit minimaal 24 uur van tevoren te laten weten.  Omdat wij tijd voor u reserveren, zijn wij genoodzaakt de kosten van een gemiste afspraak bij u in rekening te brengen, ongeacht uw reden. Overigens ontvangt u pas vanaf de tweede keer dat u zonder tijdige afzegging niet verschijnt op een afspraak een factuur van € 50,-.

09

Hoe is de verrekening met mijn eigen risico?

Het eigen risico geldt voor het totaal van alle zorgkosten die u in een verzekeringsjaar maakt. Uw zorgverzekeraar kan de zorgkosten van Veerkracht Zorg daarom verrekenen met het nog beschikbare saldo van uw eigen risico. De hoogte van uw eigen risico hangt af van de overeenkomst die u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten en bedraagt in 2017 minimaal € 385,- voor personen van 18 jaar en ouder. Na beeindiging van uw behandeltraject bekijkt de verzekeraar of u nog eigen risico over hebt uit het jaar waarin u gestart bent. De kosten worden dus niet verrekend met uw eigen risico van het daaropvolgende jaar. Heeft u uw eigen risico in het startjaar al volledig verbruikt? Dan zijn er geen extra kosten voor u. 

Leijenseweg 115e  |  3721 BC Bilthoven  

  • Blogger - Black Circle
  • Twitter Classic
  • Instagram Social Icon

​© 2019 Veerkracht Zorg