De weg naar herstel begint met veerkracht

Gezondheid is een kostbaar bezit. Als die gezondheid in gevaar komt en u weet niet meer waar u naartoe moet met uw klachten, dan heeft u goede en gerichte hulp nodig. Veerkracht Zorg biedt deze hulp. Wij zijn gespecialiseerd in het inventariseren,  diagnosticeren  en behandelen van complexe en langdurige problematiek. Dit wordt mogelijk gemaakt door deskundige zorgprofessionals die elkaars taal spreken en in staat zijn verder te kijken dan de klacht. Wij vinden dit de basis van goede zorg. 

Veerkracht Zorg levert medisch specialistische zorg voor mensen met meervoudige problematiek bij wie psychische en lichamelijke klachten elkaar versterken en negatief op elkaar inwerken. Het gaat veelal om een combinatie van somatische en psychische problemen, psychosociale problemen en ongunstige omgevingsfactoren zoals het ervaren van een te hoge werkdruk.  Het grootste deel van onze cliënten lijdt aan somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK). Daarnaast zien we cliënten met  angst- en stemmingsstoornissen, posttraumatische stress-stoornissen,  ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, en autismespectrum stoornissen met daaraan gerelateerde fysieke klachten.

Iedereen bezit veerkracht en daar maken wij in onze behandeling gebruik van. Wij begrijpen dat iedereen anders is en geen enkele weg naar herstel hetzelfde. Daarom leveren wij binnen onze behandeltrajecten maatwerk. Per slot van rekening is de sleutel tot herstel zelden een loper.

 

 

 

Leijenseweg 115e  |  3721 BC Bilthoven  

  • Blogger - Black Circle
  • Twitter Classic
  • Instagram Social Icon

​© 2019 Veerkracht Zorg