Informatie voor cliënt

U heeft langdurig klachten die niet over gaan en u beperken in het dagelijks leven. U bent gemotiveerd om hier verandering in te brengen en zoekt deskundige hulp.  Veerkracht Zorg heeft voor u het juiste behandeltraject. In onze programma’s zullen wij u fysiek en mentaal de aandacht geven die u nodig heeft. Dat betekent dat meerdere disciplines op fysiek en psychologisch gebied samen met u werken aan herstel. 

De intake

Door middel van een intake inventariseren wij wat er aan de hand is. Deze intake bestaat uit het invullen van vragenlijsten, inventariserende gesprekken, onderzoeken en eventueel aanvullende fysieke metingen.  Op basis hiervan geven wij u een advies over het te volgen behandeltraject. Er zal een start met het behandeltraject gemaakt worden zodra er een verwijzing aanwezig is en u akkoord gaat met het behandelplan. Een enkele keer komen we samen met u tot de conclusie dat ons behandeltraject niet geschikt is voor u. In dat geval krijgt u advies over een alternatief.

 

Het behandeltraject

Afhankelijk van uw problematiek doen wij u een voorstel voor een behandeltraject. Gemiddeld duurt een  traject 20-26 weken en vraagt een tijdsinvestering van ongeveer 3-6 uur per week. Dit betekent dat u voldoende tijd in uw agenda moet kunnen vrij plannen voor therapie en herstel. Tijdens het behandeltraject vindt er geregeld overleg plaats met de behandelaars over de juiste koers. Daarnaast worden met uw toestemming ook uw huisarts en/of andere specialisten schriftelijk op de hoogte gehouden.

 

Wat wordt er van u verwacht?

U heeft besloten dat het tijd wordt om verandering te brengen in de mate waarop uw fysieke en psychische klachten invloed hebben op uw dagelijkse leven. Zo’n verandering vraagt tijd, inzet en motivatie om tot optimale resultaten te komen. 

 

Wat mag u van ons verwachten?

Wij maken met u een traject op maat, dat is gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Daarbij houden wij rekening met uw behoefte en voorkeur. Veerkracht Zorg schetst een eerlijk beeld van de problematiek en de mogelijke oplossingen. Als zorgprofessional ondersteunen wij u in het halen van uw eigen doelen. Wij richten ons daarbij op de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden.

Wat zijn voor u de kosten?

De behandelingen van Veerkracht Zorg vallen onder de basiszorg en worden door de zorgverzekeraar vergoed. Wel is op de vergoeding  de eigen risico regeling van toepassing. Er kan dus door uw zorgverzekeraar een aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico, voor zover u dit nog niet heeft gebruikt. 

Veerkracht Zorg regelt voor zover mogelijk de afhandeling van de kosten rechtstreeks met de zorgverzekeraar. In sommige gevallen is dit niet mogelijk. U krijgt dan de factuur thuis gestuurd. Deze dient u zelf bij uw zorgverzekeraar in te dienen.  

Uw zorgverzekeraar kan u aangeven welk bedrag zij vergoeden.  Doorgaans is de vergoeding 70-100%. In enkele gevallen kan uw zorgverzekeraar minder dan 70% vergoeden. Wij vragen in dat geval van u een eigen bijdrage tot 70% om onze kosten te kunnen dekken.   

Verwijzing

Voor een intake en behandeltraject bij Veerkracht Zorg heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Veerkracht Zorg heeft een standaard verwijzing ter beschikking, die eventueel kan worden ingevuld door uw arts.

Leijenseweg 115e  |  3721 BC Bilthoven  

  • Blogger - Black Circle
  • Twitter Classic
  • Instagram Social Icon

​© 2019 Veerkracht Zorg