Informatie voor verwijzer

Met regelmaat worden cliënten in de praktijk gezien die langdurig fysieke klachten hebben, waarbij de diagnostiek tot zover geen uitsluitsel heeft gegeven. Ook kan er sprake zijn van cliënten met angst- en depressieve stoornissen die daarnaast lichamelijke klachten hebben. Vaak hebben deze cliënten al verschillende therapieën doorlopen, maar zonder duurzaam resultaat. Wat is er precies aan de hand en wat hebben deze mensen nodig?

 

Bij Veerkracht Zorg bieden wij deze cliënten een passende multidisciplinaire aanpak met deskundige diagnostiek. Vanuit een biopsychosociaal model gaan wij met deze cliënten gestructureerd aan de slag. In ons traject werkt de patiënt aan zijn veerkracht door zijn gezondheid en gedrag te leren managen. Het alledaags maatschappelijk functioneren en kwaliteit van leven staan daarbij centraal

Wie kunt u naar ons verwijzen?

Veerkracht Zorg is gespecialiseerd in de behandeling van meervoudige problematiek waarbij psychische en (deels) onbegrepen fysieke klachten elkaar versterken en negatief op elkaar inwerken. Het gaat hier bijvoorbeeld om cliënten met angst- en stemmingsstoornissen met fysieke klachten,  trauma- en stressorgerelateerde stoornissen en somatisch-symptoomstoornissen en verwante stoornissen.

Veerkracht Zorg biedt een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod met een korte wachtlijst. Indien u als verwijzer twijfelt of iemand geschikt is voor een Veerkracht Zorg behandeltraject, dan kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u de patiënt insturen voor een diagnostische intake met terugkoppeling.

 

Om succesvol behandeld te kunnen worden is het belangrijk dat de patiënt gemotiveerd is voor een intensieve behandeling en (enig) reflectievermogen heeft. Onze ervaring is dat cliënten met psychotische stoornissen en (ernstige) verslavingsstoornissen niet van een behandeltraject kunnen profiteren.

 

Aanpak en benadering

Bij Veerkracht Zorg maken wij samen met de cliënt een plan van aanpak op basis van de eigen doelen van de cliënt. Wij doen dit na inventarisatie van biopsychosociale factoren die van invloed zijn op de fysieke en psychische klachten. Op basis daarvan wordt er een fysiek en psychosociaal maatwerkprogramma gemaakt, waarbij wij uitgaan van een evidence-based-behandeltraject van gemiddeld 16 weken. Het gelijktijdig behandelen van fysieke en psychische klachten in een integraal programma is voor deze cliënten vaak van grote meerwaarde. 

 

Doelstelling

Voor veel cliënten is het in eerste instantie belangrijk te accepteren dat ze fysieke en psychische klachten hebben die hun kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. Wij sporen samen met de cliënt stressbronnen op en leren hen beter met de klachten omgaan, waardoor de kwaliteit van leven verbetert. Soms is het nodig de cliënt hierbij medicamenteus te ondersteunen.

 

Wat kunt u als verwijzer van ons verwachten?

Veerkracht Zorg is verantwoordelijk voor de door haar uitgevoerde behandelingen en geleverde zorg. Als verwijzer wordt u op de hoogte gehouden van onze bevindingen en de voortgang van het traject.

Leijenseweg 115e  |  3721 BC Bilthoven  

  • Blogger - Black Circle
  • Twitter Classic
  • Instagram Social Icon

​© 2019 Veerkracht Zorg