Klachten

 

Elke klacht is een advies
Onze zorgprofessionals en medewerkers streven ernaar u zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Het is voor ons belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Toch kunt u van mening zijn dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. Dat willen we dan graag weten: we beschouwen elke klacht als een advies.
 
Fase 1 – Er samen uit komen

U geeft aan wat er precies aan de hand is en hoe het probleem volgens u het beste kan worden opgelost. Dit kan schriftelijk (per brief of email) kenbaar gemaakt worden. Er zijn een aantal mogelijkheden om dit te bespreken:
Het snelst en meest rechtstreeks, dus vaak het prettigst voor iedereen, is het als u uw probleem of klacht kunt bespreken met de betrokken zorgprofessional of medewerker. Als dit niet mogelijk is, of als een dergelijk gesprek niet tot een bevredigende reactie leidt, kunt u uw probleem voorleggen aan het Klachtenloket Zorg.
 
Fase 2 – Klacht


Klachtenfunctionaris.
U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg op telefoonnummer 070-310 53 92 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.
 
Registratie van de klacht, als algemeen verbeterpunt
Wellicht is het feit dat u uw verhaal heeft kunnen doen voor u voldoende. U kunt uw klacht dan laten registeren door de klachtenfunctionaris. Dit gebeurt anoniem en zal niet met de betrokkene worden opgenomen. Wel zal het probleem in algemene bewoordingen als punt van aandacht aan de orde komen binnen de organisatie.
 
Fase 3 – Bemiddeling

Bemiddeling tussen u en de betrokken medewerker door de klachtenfunctionaris
Het kan ook zijn dat u meer wilt ondernemen om te komen tot een oplossing van uw klacht. De klachtenfunctionaris kan dan een bemiddelende rol op zich nemen. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie gelijk heeft.
 
Vormen van bemiddeling

  • Regelen van een gesprek tussen u en de betrokkene(n). Als u dat wenst, kan de klachtenfunctionaris als gespreksleid(st)er aanwezig zijn.

  • Bespreken van uw klacht met de betrokkene en u informeren over de reactie.

  • Schriftelijk voorleggen van de klacht aan betrokkene en zijn of haar reactie schriftelijk aan u laten weten. 

 
Wat gebeurt er met uw informatie

  • De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht over alles wat u vertelt.

  • Pas als u toestemming geeft praat de klachtenfunctionaris over uw klacht met een ander.

  • De klachtenfunctionaris registreert de vraag of klacht en het verloop van de afhandeling. Deze gegevens zijn alleen met uw toestemming toegankelijk voor anderen. De bestuurder krijgt altijd een (anonieme) samenvatting van de aard van de klacht en de genomen maatregelen.

  • Jaarlijks wordt een, eveneens geanonimiseerd, overzicht gemaakt van de binnengekomen klachten.

 
Fase 4 – Geschillencommissie


Een schriftelijke klacht indienen bij de geschillencommissie.
Is de klacht niet tot tevredenheid opgelost, dan kunt een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.   Veerkracht Zorg is aangesloten bij de geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl

Leijenseweg 115e  |  3721 BC Bilthoven  

  • Blogger - Black Circle
  • Twitter Classic
  • Instagram Social Icon

​© 2019 Veerkracht Zorg