Ziek? maar ook gezond !


Misschien voel je je al jaren heel erg moe, heb je langdurig pijnklachten of heb je last van terugkerende paniekklachten. Of misschien heb je een burn-out, whiplash of een depressie? Ben je dan ziek? Ben je patiënt? Ja natuurlijk want je wilt een leven zonder klachten. Maar ziekte geeft niet alleen aan dat je in een ongewenste situatie verkeert. Ziek-zijn betekent ook dat je hulp ‘moet’ zoeken en er ‘alles’ aan doet weer beter te worden. Anderen hebben medelijden met je, geven je adviezen en willen je helpen. De dokter of de therapeut schrijven je fysieke of psychische behandelingen voor die je ondergaat. Wanneer een ziekte niet al te lang duurt en een duidelijk te behandelen oorzaak heeft, is dit natuurlijk prima. Na een paar dagen of paar weken ben je gezond en doe je weer mee met het gewone leven. Maar als je langdurig last hebt van klachten, of als de oorzaak niet zo eenduidig is en de ziekte niet gemakkelijk te behandelen, kun je je afvragen of de rol van patiënt altijd in je voordeel werkt. Er wordt vooral de nadruk gelegd op wat je niet kunt, op je onmogelijkheden. Natuurlijk, je bent ziek. Maar ben je misschien ook nog gezond?

Er wordt in de (geestelijke) gezondheidszorg bij het kijken naar ziekte en gezondheid steeds meer belang gehecht aan veerkracht, eigen regie, persoonlijke groei en ontwikkeling. Patiënten worden in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend benaderd als afhankelijke zieke. De patiënt wordt cliënt. De aandacht verschuift van beter worden naar een betere kwaliteit van leven. Deelnemen aan de maatschappij en zingeving zijn hierbij minstens zo belangrijk als het verminderen van lichamelijke of psychische klachten en symptomen. Wat kun je wel, wat heeft voor jou betekenis en wat wil je in je leven, zijn leidend.

De enige die iets kan zeggen over zijn of haar kwaliteit van leven is de cliënt zelf. Dit vraagt veel van cliënt en behandelaar. Ze stappen uit hun gebruikelijke rol van degene die zegt hoe het moet en de ander die dat opvolgt. De cliënt neemt actief de regie over zijn leven. De behandelaar sluit daarbij aan. Ze werken intensief samen met als doel een betere kwaliteit van leven voor de cliënt. Voor de behandeling bij Veerkracht Zorg betekent dit een zorgvuldig samengestelde behandeling op maat waarvan de cliënt het gevoel heeft dat het bij hem of haar past. Een mooie uitdaging!


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Leijenseweg 115e  |  3721 BC Bilthoven  

  • Blogger - Black Circle
  • Twitter Classic
  • Instagram Social Icon

​© 2019 Veerkracht Zorg