Luister jij naar je lichaam?


Veerkracht Zorg is gespecialiseerd in de behandeling van cliënten met meervoudige problematiek waarbij psychische en (deels) onbegrepen fysieke klachten elkaar versterken en negatief op elkaar inwerken. Te denken valt aan SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten), chronische pijn, burn-out klachten met lichamelijke problematiek, chronische vermoeidheid en depressie/angst die gepaard gaat met fysieke klachten. Het is onze taak is om samen met de cliënt vast te stellen wat er aan de hand is, hoe fysieke klachten en psychische stress op elkaar inwerken en wat de beste weg naar herstel is.

Veel van onze cliënten hebben langdurig (fysieke) klachten en vaak hebben eerdere behandelingen onvoldoende resultaat gehad. Wat is er dan aan de hand? Hier is veel onderzoek naar gedaan en het wordt steeds duidelijker dat bijvoorbeeld chronische pijn en andere fysieke klachten waar de cliënt langdurig last van heeft niet meer in relatie staan tot weefselschade. Deze klachten zijn dan een reflectie van een ongerust zenuwstelsel. Met andere woorden: het zijn de hersenen die het nodig vinden om ons met fysieke klachten en pijn te blijven waarschuwen. De vraag is dan natuurlijk: waarom willen die hersenen dat?

Het antwoord op deze vraag vinden wij terug in de beschermende taak die ons zenuwstelsel heeft. Deze taak neemt het zenuwstelsel zeer serieus en het let daarbij op alle signalen die wijzen op stress. Het maakt niet uit of dat om fysieke of psychische stress gaat. Psychische stress put ons net zo uit als een flink stuk hardlopen. Ook geeft psychische stress precies dezelfde reactie als fysieke overbelasting: vermoeidheid, stijfheid en pijn. Het zijn de waarschuwingssignalen die onze hersenen afgeven. Het is belangrijk hierop te reageren met rust en ontspanning. Het lichaam moet de tijd krijgen om van fysieke en psychische stress te herstellen.

Het op tijd signaleren van en goed reageren op stress- en pijnsignalen is echter lang niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Waar sommigen direct stoppen bij een pijnlijke steek, zullen anderen dit juist langdurig negeren en doorgaan. Dit is afhankelijk van de persoon -met zijn unieke karakter-, zijn verleden en zijn motivatie. Waar de ene persoon zich snel ziek meldt bij een klacht, zal de ander pas stoppen als het echt niet meer gaat.

Wanneer besef je dat je honger hebt, vermoeid raakt, kouder of warmer bent dan je aangenaam vindt? Ben je moe, gestrest, tevreden of voldaan? Weet je hoe deze emoties voelen en kan jij de signalen die daarop wijzen juist interpreteren? Heb je enig idee van wat je lichaam je vertelt?

Bij alle mensen met chronische klachten, die niet door een specifieke lichamelijk aandoening te verklaren zijn, lijkt het er op dat zij die signalen, die hun vertellen op te letten en actie te ondernemen, niet goed hebben waargenomen. Het zenuwstelsel, de hersenen, worden hierdoor als het ware overgevoelig en blijven met moeheid, pijn en andere klachten waarschuwen.

Voor langdurige fysieke klachten, maar ook burn out, depressie en vermoeidheidsklachten geldt dat ze vaak niet door een trucje kunnen worden verholpen. Met alleen massage bij chronische pijnklachten los je het fysieke probleem net zo min op als multivitaminen bij langer aanhoudende vermoeidheidsklachten. Als je niet door hebt wat je lichaam je vertelt en welke invloed stress op je heeft dan zijn de meeste oplossingen maar van korte duur.

In onze aanpak van chronische problematiek leer je bij Veerkracht Zorg waar te nemen welke signalen je lichaam afgeeft, wat de invloed van fysieke en psychische stress is en wat je daaraan kunt doen. Pijn, vermoeidheid of bijvoorbeeld depressieve klachten worden pas minder als je de signalen van psychische en fysieke stress herkent en dan de juiste keuzes weet te maken om je herstel te bevorderen.

"Luister naar het fluisteren van je lichaam, voordat het begint te schreeuwen"


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Leijenseweg 115e  |  3721 BC Bilthoven  

  • Blogger - Black Circle
  • Twitter Classic
  • Instagram Social Icon

​© 2019 Veerkracht Zorg