Soms moet je het eerst zien, voordat je het kan voelen


Als je aan mensen vraagt waar in het lichaam zij klachten ervaren, hoe zij die zouden omschrijven en hoe zij zich voelen door die klachten , dan zijn dat vragen waar lang niet iedereen direct antwoord op kan geven. Er zijn meerdere manieren om mensen zich hiervan bewust te maken. Bij Veerkracht Zorg maken wij naast de andere therapievormen ook gebruik van creatieve therapie.

Creatieve therapie is een ervaringsgerichte therapie. Dit betekent dat je leert door te doen. Geen woorden, maar daden, gewapend met stift, potlood en kwast. Maar wat als je niet creatief bent? Dat is geen probleem. Binnen de creatieve therapie gaat het er niet om dat je een meesterwerk creëert, maar is de ervaring van het maken en de interpretatie daarvan van belang. Dat doe je samen met de therapeut, waardoor je meer inzicht krijgt in jezelf en je probleem/klachten. Wanneer iemand op een A2 papier ergens links onder in de hoek een poppetje tekent, dan zal dat waarschijnlijk niet iemand zijn die op een feestje met volle bravoure binnen komt stormen. Daartegenover staat de gangmaker van het feestje, die misschien wel binnen twee minuten een volledig vel papier heeft ingekleurd. Beide personen hebben hun sterktes en zwaktes en beide personen zullen tegen andere dingen aan lopen in hun leven. Zo maakt een simpel beeld gedrag zichtbaar.

Wat heeft creatieve therapie te maken met lichamelijke klachten en psychische stress? Misschien vind je het moeilijk om voor jezelf op te komen. Dit is een karaktereigenschap waarbij je ook moeilijk nee kunt zeggen en je waarschijnlijk teveel hooi op je vork neemt. Het is niet erg gezond voor jouw lichaam, het dragen van al dat hooi. Als je nooit nee durft te zeggen, kun je ook niet goed prioriteiten stellen. Zonder prioriteiten staat alles wat je moet doen als het ware op de voorgrond. Alles is belangrijk. Alle bomen in het bos worden even groot getekend. En hoe wordt het bos vervolgens ingekleurd: binnen of buiten de lijntjes? Zijn de kleuren waarheidsgetrouw of fantasierijk? Wanneer je boos bent, loop je dan liever door een mosgroen- of een vuurrood bos? De kracht van beeld is dat het concreet is, het beeld ligt voor je. Soms moet je namelijk eerst zien, voordat je het kunt voelen. Een tekening of iets anders wat je maakt, confronteert je met je gevoel. Je kunt er als maker zelf invloed op uitoefenen, bijvoorbeeld door het te vergroten, verkleinen, op te hangen of het werk om te draaien. Dit geeft je weer regie. Niet alleen over je gevoel dat je niet zomaar meer overkomt, maar ook over de kwaliteit van je leven. Naast het opdoen van deze tastbare inzichten, is er ruimte om op een speelse manier te experimenteren met diverse uitingsvormen (materialen/technieken/symboliek), interactie, ruimte inname, nieuw gedrag en het letterlijk verbeelden van situaties, herinneringen en/of trauma's.

Juist de multidisciplinaire aanpak binnen Veerkracht Zorg geeft de mogelijkheid om klachten en problemen op verschillende manieren te zien en te ervaren in de weg naar herstel.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Leijenseweg 115e  |  3721 BC Bilthoven  

  • Blogger - Black Circle
  • Twitter Classic
  • Instagram Social Icon

​© 2019 Veerkracht Zorg