Uw zorgprofessionals

DBC psychiater hoofdbehandelaar medisch specialist.jpg
Medisch specialist


In het behandeltraject van Veerkracht Zorg zijn de psychiater en het SMA Utrecht als medisch specialist verantwoordelijk voor de diagnostiek en de juiste uitvoering van de behandeling. Zij leiden u door het behandeltraject en geven aan welke andere disciplines ingezet kunnen worden.  Afhankelijk van de benodigde zorg, heeft u één of meerdere keren binnen het traject contact met de betrokken medisch specialist.  

 

Bij Veerkracht Zorg is Joost Stolker als psychiater de regiebehandelaar in de behandeltrajecten. Als deze groen licht heeft gegeven, kunt u van start gaan. 

 

 

Psychologie

 

Veel mensen met chronisch lichamelijke klachten of psychische problemen staan langdurig privé of op het werk bloot aan stress. Ze zijn bijna vergeten wat ontspannen genieten is, terwijl deze rust essentieel is om te herstellen van wat je in je leven meemaakt. In het traject met de psycholoog wordt gekeken hoe je anders met stress kunt omgaan, zodat je minder klachten ervaart. Hiervoor kunnen verschillende methoden ingezet worden zoals oplossingsgerichte training of cognitief gedragstherapeutische behandeling.

 

Psychomotore therapie

In onze behandeltrajecten is de psychomotore therapie een belangrijke peiler, omdat het hier gaat om het ervaren van de fysieke zijde van de klachten en het weer controle krijgen daarop. PMT kan meer actiegericht zijn of juist meer ervaringsgericht. In onze werkwijze leert u vaardigheden om beter te begrijpen wat er aan de hand is, om  het herstel te bevorderen en hoe de belastbaarheid daarna weer actief kan worden uitgebouwd.  U zult ondervinden dat dit een directe positieve terugkoppeling geeft op uw algehele gevoel van welbevinden.

 

Beeldende therapie


Beeldende therapie biedt een expressieve ingang voor het zichtbaar maken van bewuste en onbewuste gedachten, gevoelens en gedragingen. Het beeldend werken stimuleert het creatieve vermogen en werkt egoversterkend. Door de tastbaarheid van het beeld wordt het probleem bespreek- en behandelbaar. De beeldend therapeut stemt zijn aanpak en behandeling af op de hulpvraag, levensfase en draagkracht van de cliënt. 

 

Beeldende therapie wordt ingezet bij o.a

  • emotionele problemen; 

       het verwerken van traumatische ervaringen of het leren uiten van emoties.

  • gedragsmatige problemen;                                                                                                 structuur aanbrengen, omgaan met frustraties,  verbeteren concentratie- en doorzettingsvermogen. 

  • conflictverwerking

  • egoversterking;                                                                                                                           vergroten zelfvertrouwen en zelfbeeld, ontwikkelen van eigenheid en identiteit.

  • sociaal functioneren

 

Maatschappelijk coaching

 

Maatschappelijk coaching biedt begeleiding bij problemen die u in het dagelijks leven kunt tegenkomen. U kunt hierbij denken aan problemen op het gebied van relaties, opvoeding, werk, financiën, huisvesting, dagbesteding  omgaan met verlies en zingeving. De werkwijze is praktisch gericht en gaat uit van uw kracht en mogelijkheden. Wanneer u het prettig vindt, kunt u ook iemand uit uw naaste omgeving meenemen.

 

Werkend vanuit het multidisciplinaire team overlegt de maatschappelijk coach met de andere disciplines. Waar nodig vindt er tevens overleg plaats met externe disciplines zoals huisarts, bedrijfsarts of instanties. Dit overigens alleen met uw toestemming. Ook bestaat er de mogelijkheid tot een huisbezoek.

 

Doordat maatschappelijk coaching zich richt op een breed werkterrein, vormt het binnen het multidisciplinaire team de verbindende schakel met de andere disciplines.

 

Diëtetiek


Om goed te kunnen herstellen heeft u de juiste voeding nodig die bij u past.  Gespecialiseerde diëtisten helpen bij het verbeteren van herstelvermogen door de voeding te optimaliseren. Niet alleen de juiste verdeling van koolhydraten, eiwitten, vetten en vocht zijn zeer belangrijk , maar ook een optimale inname van vitamines en mineralen en de planning van de voeding zijn van essentieel belang.

 

Leijenseweg 115e  |  3721 BC Bilthoven  

  • Blogger - Black Circle
  • Twitter Classic
  • Instagram Social Icon

​© 2019 Veerkracht Zorg